HASICÍ PŘÍSTROJ 4 kg 3MTM NOVECTM 1230

Kód: T4N

Typ: T4N

Hasební schopnost: 21B

Hmotnost hasiva: 4 kg

Certifikáty: ČSN EN 3-7

Třídy požáru: B

Tento hasicí přístroj obsahuje čisté hasivo 3MTM NovecTM 1230 (alternativa k hasicím přístrojům s fluorovanými skleníkovými plyny).

Přístroj je pod stálým tlakem, který je viditelný na manometru, instalovaném na ventilu.

Není toxický. Chraňte jej před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Hasicí přístroj neprorážejte a nevhazujte do ohně ani po použití.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím