Informace o hasicích přístrojích

Důležitou podmínkou pro rychlé použití přenosného hasicího přístroje je jeho správná instalace. Hasicí přístroj umísťujeme tak, aby byl snadno viditelný a volně přístupný. Rukojeť hasicího přístroje zavěšeného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. V dopravních prostředcích a na strojích se hasicí přístroje umisťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.

Správná volba hasicího přístroje v případě požáru je závislá na druhu možné hořlavé látky. Dle hořlavých látky rozlišujeme tzv. třídy požáru.

Třída požáru A – požáry pevných hořlavých látek (papír, sláma, dřevo, uhlí, guma, textilie, plasty aj.)

Vhodné hasicí přístroje:

  • Vodní
  • Pěnové
  • Práškové

Třída požáru B – požáry hořlavých kapalin (benzín, nafta, oleje, barvy, alkohol, aj.)

Vhodné hasicí přístroje:

  • Pěnové
  • Práškové
  • Halonové

Třída požáru C – požáry plynných látek hořících plamenem (propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík, aj.)

Vhodné hasicí přístroje:

  • Práškové
  • CO2
  • Halonové

Třída požáru D – požáry lehkých alkalických kovů (hořčík a jeho slitiny s hliníkem)

Zde při požáru dochází k obrovským teplotám. Hašení vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

Třída požáru F -  požáry rostlinných a  živočišných  tuků a  olejů

Pro hašení kuchyňských olejů volte hasicí přístroje, které jsou přímo určeny na hašení třídy F. 

 

Neváhejte se na nás obrátit v případě, že si nejste jisti správným výběrem hasicího přístroje nebo jeho umístěním. 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím