Informace o hasicích přístrojích

Správná volba hasicího přístroje při začínajícím požáru je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru:

Třída požáru A – požáry pevných hořlavých látek (papír, sláma, dřevo, uhlí, guma, textilie, plasty aj.)

Vhodné hasicí přístroje:

 • Vodní
 • Pěnové
 • Práškové

Třída požáru B – požáry hořlavých kapalin (benzín, nafta, oleje, barvy, alkohol, aj.)

Vhodné hasicí přístroje:

 • Pěnové
 • Práškové
 • Halonové

Třída požáru C – požáry plynných látek hořících plamenem (propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík, aj.)

Vhodné hasicí přístroje:

 • Práškové
 • CO2
 • Halonové

Třída požáru D – požáry lehkých alkalických kovů (hořčík a jeho slitiny s hliníkem)

Zde dochází k obrovským teplotám, hašení vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

Třída požáru F -  požáry rostlinných a  živočišných  tuků a  olejů.

Další  informace:

Důležitou podmínkou pro rychlé použití přenosného hasicího přístroje je i jeho správná instalace. Hasicí přístroj umísťujeme tak, aby byl snadno viditelný a volně přístupný. Rukojeť hasicího přístroje zavěšeného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. V dopravních prostředcích a na strojích se hasicí přístroje umisťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.

Hasící přístroj práškový 1kg je součástí povinné výbavy osobních automobilů v následujících státech:

 • Belgie
 • Polsko
 • Řecko
 • Turecko
 • Izrael
 • Kuwait
 • Omán
 • Katar
 • Rusko
 • Ukrajina
 • Rumunsko 
 • Lotyšsko
 • Estonsko 
 • Litva

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím